Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

FAQ

Welke kosten zijn er verbonden aan het beleggen in Turbo's?

Financieringskosten In de waarde van een Turbo worden dagelijks de financieringskosten verwerkt. Deze aanpassing gebeurt voor opening van de handel in de Turbo. Dit betekent dat actieve beleggers die gedurende de dag dezelfde Turbo kopen en verkopen, geen financieringskosten betalen.

De financieringskosten en -opbrengsten variëren met de korte rente in de markt. Voor een Turbo Long op de AEX zijn de financieringskosten op jaarbasis per 30 juli 2018 bijvoorbeeld circa 1,63%. De financieringskosten voor een AEX Turbo Short bedraagt op jaarbasis per genoemde datum circa 2,37%. Bij niet in euro genoteerde onderliggende waarden kan de rente lager zijn (zoals op dit moment bijvoorbeeld in Japan) of hoger (bijvoorbeeld Turkije). In het geval van een Turbo short kan er ook sprake zijn van financieringsopbrengsten. Deze situatie doet zich voor als de korte rente hoger is dan de marge van 2% die BNP Paribas hanteert. In uitzonderlijke gevallen zoals bijvoorbeeld hoge inleenkosten voor aandelen kan de opslag (tijdelijk) worden verhoogd.

Door de karakteristieken van futures zijn de financieringskosten van zowel Turbo’s Long als Turbo’s Short op grondstoffen futures 3,0%. Op de productdetailpagina's op deze website worden de financieringskosten of -opbrengsten per Turbo aangegeven.

Spread Bij het aan- en verkopen dient u ook rekening te houden met de verschillen tussen bied- en laatprijzen. De grootte van de spread is onderhevig aan verandering.

Aan- en verkoopprovisies Over transacties in Turbo’s worden aan- en verkoopprovisies in rekening gebracht. Tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw bank of broker. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen.

Overige kosten bank/broker Daarnaast kunnen er nog andere kosten en vergoedingen in rekening worden gebracht door uw bank of broker. Deze kosten en vergoedingen variëren per bank of broker, bijvoorbeeld een provisie voor het aanhouden van een beleggingsrekening, bewaarloon voor het effectendepot waar de Turbo wordt aangehouden en tarieven voor overboekingen van effecten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen.

Belastingen Tot slot kunnen over een belegging in Turbo’s belastingen verschuldigd zijn die niet via BNP Paribas, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van Turbo’s is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in Turbo’s, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur.

Wat voor invloed heeft het rentepercentage over het financieringsniveau op de waarde van een Turbo?

In het geval van Turbo’s Long wordt het rentepercentage op basis waarvan het financieringsniveau op dagbasis wordt aangepast, gebaseerd op de som van een korte rente en een marge van 3%. De toepasselijke korte rente wordt in de definitieve voorwaarden van de Turbo gespecificeerd en kan de daggeldrente, de één-maands rente of de drie-maands rente in de valuta van de onderliggende waarde zijn. Als de korte rente bijvoorbeeld 0,1% bedraagt terwijl de marge van BNP Paribas 3% is, dan bedraagt het financieringsrentepercentage 3,1% op jaarbasis. Het financieringsniveau van de relevante Turbo’s Long zal in dit geval oplopen wat ongunstig is voor de waarde van de Turbo’s.

In het geval van Turbo’s Short ontvangt de belegger de korte rente en betaalt de belegger de marge van 3%. Als de korte rente bijvoorbeeld 0,1% bedraagt terwijl de marge van BNP Paribas 3% is, dan bedraagt het financieringsrentekostenpercentage 2,9% op jaarbasis. Het financieringsniveau van de relevante Turbo’s Short zal in dit geval afnemen wat ongunstig is voor de waarde van de Turbo’s. Is de korte rente bijvoorbeeld 4%, dan bedraagt het financieringsrenteopbrengstenpercentage 1%. Het financieringsniveau van de relevante Turbo’s Short zal in dat geval oplopen wat gunstig is voor de waarde van de Turbo’s.

Wat is het zogenaamde financieringsniveau van een Turbo en Booster?

Bij een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest financiert BNP Paribas voor u. Het door BNP Paribas gefinancierde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd. Over het algemeen betaalt u rente over dit financieringsniveau. Als de marktrente hoog is, kan het bij een Turbo Short ook voorkomen dat u rente ontvangt. De financieringskosten of -opbrengsten worden in de waarde van een Turbo verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. Bij Turbo’s Long zal het financieringsniveau oplopen gedurende de tijd als gevolg van de financieringskosten. Dit heeft een waarde dalend effect op de Turbo. Bij Turbo’s Short zal het financieringsniveau dalen gedurende de tijd als gevolg van financieringskosten maar oplopen gedurende de tijd indien er sprake is van financieringsopbrengsten. U kunt de actuele financieringskosten of -opbrengsten vinden op de productpagina van elke Turbo op www.bnpparibasmarkets.nl.

Terug naar de bovenkant van de pagina