Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

FAQ

Wat gebeurt er met een Turbo of Booster als een aandeel ex-dividend gaat?

Op de handelsdag waarop het aandeel van het betreffende bedrijf ex-dividend noteert, zal BNP Paribas dividenden na mogelijke aftrek van eventuele belastingen in mindering brengen op het financieringsniveau. Voor Turbo’s (en Boosters) uitgegeven vanaf 9 juli 2018 bedraagt de toepasselijke dividendbelasting in principe 15% voor alle Turbo’s Long op aandelen en indices. Bij een Turbo Long met een ratio van 1 op een in euro genoteerd aandeel betekent dit dat een dividend van 1 euro wordt verwerkt door het financieringsniveau met 0,85 euro te verlagen. Bij Turbo's Short wordt het financieringsniveau altijd met 100% van het dividend verlaagd. Dit werkt bijvoorbeeld bij Turbo’s op de populairste onderliggende waarde, namelijk de AEX-Index, als volgt: wanneer een aandeel dat opgenomen is in de AEX-Index dividend uitkeert, wordt dit omgerekend in een aantal AEX punten op basis van de grootte van het dividend en de weging van het aandeel in de AEX. Bij AEX Turbo’s Long wordt vervolgens het financieringsniveau verlaagd met 85% van het dividend (in AEX indexpunten) en bij AEX Turbo’s Short wordt het financieringsniveau met 100% van het dividend (in AEX indexpunten) verlaagd. Dit verschilt per onderliggende waarde. Zo is de DAX- Index een zogenaamde Total Return Index, wat wil zeggen dat dividenden in de index herbelegd worden. Een dividend leidt dus niet tot een verlaging van de index. Er moet echter wel dividendbelasting worden ingehouden. Dat leidt ertoe dat bij Turbo’s Long op de ex-dividend datum de dividendbelasting, omgerekend in indexpunten, bij het financieringsniveau opgeteld wordt. Bij Turbo’s Short op de DAX zal er geen aanpassing plaatsvinden. Bij Turbo's op individuele aandelen en Turbo's op indices wordt vervolgens direct ook het stop loss-niveau aangepast op basis van het nieuwe financieringsniveau. Bij Turbo's op indices uitgegeven voor 9 juli 2018 wordt het stop loss-niveau vervolgens pas weer op de 15e van de maand aangepast. Bij alle Boosters wordt direct ook het stop loss-niveau aangepast (gelijk aan het nieuwe financieringsniveau).

Terug naar de bovenkant van de pagina