Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Marktsentiment

Benieuwd naar het huidige long versus short marktsentiment? Op deze pagina treft u de verhouding tussen long- en shortposities in de belangrijkste onderliggende waarden. De ratio's zijn gebaseerd op transacties in producten van BNP Paribas.
Stijgend sentiment:

Stijgend sentiment:

het percentage van de gerealiseerde transacties op een long-positie (koop) op het producttype 'Long' en verkoop op het producttype 'Short'.

Dalend sentiment:

Dalend sentiment:

het percentage van de gerealiseerde transacties op een short-positie (verkoop) op het producttype 'Long' en long-positie op het producttype 'Short'.

Onderliggende waarde

Bull

Bear

Laatste update

Aandelen: Frankrijk
Aandelen: Amerika
Brent

Deze ratio's zijn louter indicatief en vormen geen aanbod of uitnodiging tot het open of verkopen van een financieel instrument en mogen niet worden geïnterpreteerd als een aanbod om financiële instrumenten te kopen of verkopen, noch als advies juridisch, fiscaal, financieel of boekhoudkundig. De informatie en grafieken hierboven weerspiegelen de positie van transacties die door beleggers op een bepaald moment zijn gedaan en lopen niet vooruit op hun toekomstige ontwikkeling of de prestaties van enig financieel instrument. De entiteiten van BNP Paribas Group wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de relevantie, nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de gepresenteerde informatie, waarbij de laatste geen contractuele waarde heeft, noch voor enig verlies, direct of indirect, dat zou kunnen resulteren van hun gebruik. Bijgevolg kan hun verantwoordelijkheid op geen enkele basis worden ingeroepen. Elke transactie op een financieel instrument houdt risico's in die met name verband houden met veranderingen in rentetarieven, wisselkoersen, waarden, producten of indices. Beleggers moeten hun eigen risicoanalyse uitvoeren en, indien nodig, vooraf hun eigen juridische, financiële, fiscale, boekhoudkundige of andere professionele adviseurs raadplegen.

Terug naar de bovenkant van de pagina