Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Ackermans & Van Haaren Booster Short

Bied (EUR)
*
0,928
Bied volume 924
Laat (EUR)
*
Laat volume
% dag
*
0,00%
Stop loss-niveau (EUR)
183,96
Fin. niv. 183,96
Onderliggende waarde (EUR)
*
168,45
Hefboom
*
10,87
Ratio
20
GapRisk 0,152
*
Bijgewerkt: 19 jul. 2024 @ 21:59:10
*
Bijgewerkt: 19 jul. 2024 @ 21:58:54

Productgrafiek

Grafiek overslaan
  Actuele waarden Berekende waarden Verschil
Referentiekoers 168,450 - -
Financieringsniveau 183,96 -
Stop loss-niveau 183,96 -
Gap risk premie 0,152 -
Waarde belegging (EUR) 0,93 - -
Booster (EUR) 0,93 - -

De koersen die getoond worden in de calculator zijn indicatief, geven geen actuele of toekomstige handelskoersen weer. De calculator gaat uit van een gelijkblijvend financieringskostenpercentage terwijl dit percentage in werkelijkheid doorlopend kan veranderen. De rendementen van producten met een onderliggende waarde die niet in euro noteert, kunnen worden beïnvloed door wisselkoerseffecten. De calculator houdt geen rekening met het verschil tussen bied- en laatprijzen (de spread) en eventuele dividenden (en dividendbelasting). Deze calculator gaat uit van een gelijkblijvende Gap risk premie, deze kan echter in werkelijkheid elk moment veranderen en daardoor het rendement negatief of positief beïnvloeden. De “Indicatieve Gap Risk premie” is berekend op basis van de huidige biedprijs en kan verschillen van de werkelijke Gap risk premie. De calculator houdt geen rekening met het verschil tussen bied- en laatprijzen (de spread) en eventuele dividenden (en dividendbelasting). De invloed van het periodiek doorrollen van futures wordt ook in de calculator buiten beschouwing gelaten. Ook door afrondingen kunnen getoonde waarden afwijken van de ontwikkelingen van waarden in de werkelijkheid.

BNP Paribas treedt niet op als uw juridisch of fiscaal adviseur, accountant of beleggingsadviseur en heeft op geen enkele wijze een fiduciaire verplichting tegenover u in verband met de calculator en/of in verband met eventuele transacties in door BNP Paribas uitgegeven producten of andere aanverwante transacties. U mag niet op BNP Paribas vertrouwen voor beleggingsadvies of aanbevelingen, ongeacht van welke aard. Hoewel de getoonde koersen zijn gebaseerd op betrouwbaar geachte informatie, wordt de juistheid of volledigheid hiervan niet gegarandeerd. BNP Paribas biedt geen garanties met betrekking tot de informatie verstrekt door de calculator en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van winstderving) die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de calculator door u of uw adviseurs of de hierin vervatte informatie. De ingevoerde koersgegevens zijn afkomstig van BNP Paribas en gelden strikt per de vermelde datum. De koersen getoond door de calculator zijn indicatief en uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Koersinformatie vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. De informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bedoelde ontvangers. Het is niet toegestaan om deze informatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden of te kopiëren voor enig doel zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BNP Paribas. Meer informatie is op verzoek verkrijgbaar bij BNP Paribas,; neem contact op via 0800-63336, +31-20-5501150 of markets@bnpparibas.com

De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op de website zijn gebaseerd op eigen modellen van BNP Paribas op basis van koersinformatie van derden. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele koersen van de licentiehouders van de relevante indices of beurzen waarop de onderliggende waarden worden verhandeld. Koersen worden geconsolideerd weergegeven: dat betekent dat niet alle koersprints worden weergegeven. Raadpleeg voor actuele koersen uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vertraagde of onjuiste koers informatie op onze website.De gepubliceerde bied- en laatkoersen voor producten op onze website zijn indicatieve bied- en laatkoersen van BNP Paribas. Deze koersen kunnen afwijken van de actuele (bied- en laat-) koersen op Euronext Amsterdam en/of OTC-handelsplatforms zoals CATS. De gepubliceerde koersen van onderliggende waarden op deze website zijn niet bepalend bij het monitoren van het stop loss-niveau, de rendementsgrens of andere specifieke productbarrières. Daarnaast worden op deze website geen (bied- en laat-) koersen van andere partijen weergegeven. Raadpleeg voor actuele (bied- en laat-) koersen het orderboek van uw koersinformatie systeem, of neem contact op met uw bank of broker. BNP Paribas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van vertraagde of onjuiste (koers) informatie op onze website. * Slotkoers is het gemiddelde van de laatste bied- en laatkoers van BNP Paribas gedurende een dag. ** Gebaseerd op de hoogste danwel laagste koers die gedurende de dag is gepubliceerd op deze website. *** Dit zijn de actuele financieringskosten/-opbrengsten. Een positief percentage geeft aan dat u financieringskosten betaalt over het financieringsniveau, en bij een negatief getal ontvangt u financieringsopbrengsten. Beiden worden verwerkt door op dagbasis het financieringsniveau aan te passen. Lees voor meer informatie de algemene brochure en het basisprospectus en definitieve voorwaarden of bel ons op 0800-63336.

Issue date
21 jun. 2023
Onderliggende valuta
EUR
Product valuta
EUR
Onderliggende waarde type
Aandelen
Stop loss reset datum
Dagelijks
Financierings- kosten/opbrengsten ***
0,37%
% tot stop loss-niveau
9,21%
Oorsprong
Amsterdam
Euronext Amsterdam
08:00 - 18:30
CATS
08:00 - 18:30
Terug naar de bovenkant van de pagina